Při využití našich služeb na dálku přes internet, můžete platit prostřednictvím metody Paypal, 

nebo převodem, vkladem na Bankovní účet.

Dále je možná forma dobírky na zařízení zasílané zpět na vaši adresu po servisním úkonu.

V sekci Obchod vám budou automaticky nabídnuty způsoby platby.

Stačí si zvolit pro vás tu nejvhodnější platbu.